Man kan ikke starte for tidligt :-)

Man kan ikke starte for tidligt 🙂

Information til deltagere i drag race opvisning

Deltagere i drag racing opvisning skal tilmelde sig ved at udfylde tilmeldingsformen herunder senest lørdag den 11. maj 2024. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter denne dato.

Bilkørere kan ikke tilmelde sig direkte via hjemmesiden, men skal skrive en mail til Jens Olaf Hersom, laffi69@hotmail.com, som vil tage stilling til, om de kan få kørselstilladelse.

Deltagelse er gratis for køreren og 1 mekaniker. Har du flere med i dit team, skal de betale
almindelig entre. Armbånd udleveres sammen med bilpas ved ankomst, indgangen ad
Hovedgaden.

Drag racing pitten er delt i to. Den ene pit er på højre side af Hovedgaden ved siloen, og den
anden er på materielgården på modsatte side/venstre side på Hovedgaden.

Alle deltagere i drag racing skal bruge Hovedgaden gennem Allingåbro ved ankomst til festivalen.

Deltagere i drag racing skal være på plads i pitten senest klokken 9 på festivaldagen, og straks herefter henvende sig i informationsvognen over for siloerne og underskrive erklæring om, at du deltager i festivalen på eget ansvar og risiko, og at du ikke efterfølgende vil rejse krav over for arrangørerne.

I din pit skal en 6 kgs brandslukker stå synligt fremme. Ud over at dit køretøj skal være
sikkerhedsmæssigt i orden, skal dit personlige udstyr: tøj, handsker, hjelm og støvler leve op til kravene i DMUs/ DASUs reglementer.
Ved parkering i pit skal du følge anvisningerne fra pit-officials.

Vigtigt info om brændstof
Som kører må du max medbringe og have 20 liter brændstof opbevaret i din pit. Brændstoffet skal være i en dunk, der er godkendt til brændstoffet – meget gerne en jerry can.

Når din tilmelding er godkendt, får du en mail fra festivalen. I mailen står nummeret på din pit. Det er meget vigtigt at hensyn til sikkerheden, at du parkerer dit/dine køretøjer i den pit, du er tildelt.

Husk at medbringe din licens.

Der er møde for alle kørere i startområdet klokken 9.45. Al kørsel uden for banen – til og fra startområde – foregår med maksimalt 10 kmt.

Velkommen på motorfestivalen.