Der er kun adgang til festivalen med gyldigt armbånd.

Egne drikke- og madvarer må ikke medbringes på festivalområdet.

Ingen former for våben eller genstande, der kan anvendes som våben må medbringes på festivalen.

Der er ikke adgang for kraftigt påvirkede og berusede personer.

Der tolereres ingen former for brug af narkotiske og euforiserende stoffer.

Truende eller frygt skabende adfærd fra enkeltpersoner eller grupper blandt publikum medfører øjeblikkelig bortvisning af personen eller hele gruppen.

Publikum og deltagere i festivalen skal rette sig efter anvisninger fra medhjælperes, officials, samaritters og vagters anvisninger. I modsat fald vil det medføre øjeblikkelig bortvisning fra festivalen.

Hunde eller andre kæledyr er ikke velkomne på festivalen. Sørg i stedet for, at de har det godt der hjemme.

Intet salg af øl eller andre alkohol produkter til personer under 18 år . På forlangende af barpersonalet skal der vises billedlegitimation for alder.

Deltagere, der fører motorkøretøj på festivalområdet, gøres opmærksom på, at al kørsel på veje, stier, pitområder skal foregå med yderste forsigtighed og med maksimalt 10 kmt.

God festival.